Dịch vụ

Cam kết dịch vụ:
       Xây dựng tập tin người dùng máy tính của khách hàng; theo yêu cầu người sử dụng để hướng dẫn việc lắp đặt, chạy thử; tại chỗ nhân viên sử dụng đào tạo; kiểm tra thường xuyên về nhà, dọn dẹp nhà, bảo dưỡng và trang thiết bị phục vụ. Sau khi nhận được thông báo của người dùng, hãy trả lời trong vòng một giờ, đến hiện trường trong vòng 12 giờ của người sử dụng, quanh năm.

Phụ tùng cung cấp:
       1. Chính sách công ty Km.ssor, tất cả các phụ kiện và dịch vụ cung cấp bởi Công ty, để thưởng thức chất lượng đảm bảo và máy phụ tùng, là thời hạn bảo hành, các vấn đề chất lượng sản xuất sản phẩm hoặc thiệt hại về người, do công ty chịu trách nhiệm về thay thế hoặc sửa chữa;
       2. Công ty có các chuyên nghiệp nhất phụ tùng kho để đảm bảo cung cấp kịp thời các phụ tùng thay thế cho người sử dụng.

593e33324abc7WhatsApp Online Chat !