kompressor~~POS=TRUNC

  En enda skruvkompressor skruv i ingrepp med två eller flera stjärnhjul. Skruven och malteserhjulet kan klassificeras enligt deras cylindriska form (C) och plana (P). Båda typerna kan utgöras av fyra typer av enkelskruvkompressor: PC-typ, PP typ, CP och CC. CP är den vanligaste typen. 
       (a) PC-typ (b) PP typ (c) CP typ (d) CC typ 

       CP-typ enda skruv kompressor: 
       CP-typ enda skruvkompressor består av en cylindrisk skruv 4 och de två symmetriska plana stjärnhjul konfiguration bestående av två par ingripande paret, monterad inuti huset 1. Skruv skruv slot chassi kavitet (8 cylinder) och den övre ytan av tanden stjärnan utgör arbetsvolymen. I drift, strömmen till skruvaxeln 5, rotation av skruven drivs av stjärnhjulet. Gas från sugkammaren i skruv slitsen 7, efter en tryckluftcylinder på avgas utmatas från utmatningskammaren 3 till 6. På höljets vätskeutloppshålet öppnas, olja, vatten eller kylvätska sprutas in i arbetsvolymen , för tätning, kylning och smörjning. Skruven har vanligen sex spår, varje stjärnhjul separera den i övre och nedre utrymmen, vart och genomföra intag, kompression, avgas arbete. Eftersom det finns två stjärnhjul skruvrotations producerar 12 per kompressionscykel, och därför motsvarar en sexcylindrig dubbelverkande kolvkompressor. WhatsApp Online Chat !