princip kompressor

    Inspiratoriska 
       Skruv alveolär gas kommer in genom inloppsöppningen. När stjärnhjulet och skruv spline ingrepp, stjärntandytan hos kroppen och skruv alveolärt utrymme som bildas av en sluten, bildar en kompressionskammare, avslutade processen för andning. 

       Kompression 
       Med rotation av skruven, vilket minskar volymen hos kompressionskammaren, gasen komprimeras, kompressionsprocessen är avslutad när den främre kanten av kompressionskammaren i förbindelse med avgasporten. 

       Avgaskompressionskammaren 
       främre och luftutsläppen vänder efter starten förrän efter fullbordande av kompressionskammaren genom avgasporten, fyll urladdningsprocessen. Eftersom de två stjämhjulen anordnade symmetriskt på båda sidor om skruven, när skruvrotation, var och en av dess två kuggning avslutat intag - kompression - avgascykeln därför skruven 6 kuggning kan göras 12 gånger ovan cykel.WhatsApp Online Chat !