shërbim

Angazhimi shërbimit:
       Ndërtimi i konsumatorëve përdorues kompjuteri fotografi; sipas kërkesave të përdoruesit për të drejtuar instalimin, komisioneve; në vend të personelit përdorues të trajnimit; inspektim të rregullt në shtëpi, pastrimi në shtëpi, mirëmbajtja dhe pajisjet e shërbimit. Pas marrjes së njoftimit të përdoruesit, të bëjë përgjigje brenda një ore, mbërriti në vendngjarje brenda 12 orëve të përdoruesit, gjatë gjithë vitit.

Furnizimin me pjesë rezervë:
       1. Km.ssor politikë e kompanisë, të gjitha pajisje dhe shërbimet e ofruara nga kompania, për të shijuar të sigurimit dhe makinë me pjesë të cilësisë, është periudha e garancisë, problemet e cilësisë së prodhimit të produktit apo dëme njerëzore, nga kompania përgjegjëse për zëvendësimin ose riparim;
       2. Kompania ka më profesionale pjesë këmbimi depo të siguruar furnizimin në kohë të pjesëve të këmbimit të përdoruesit.

593e33324abc7WhatsApp Online Chat !