اصل کمپرسور

    دم 
       پیچ گاز آلوئولار وارد از طریق پورت ورودی. هنگامی که چرخ ستاره و پیچ تعامل نوار باریک، سطح ستاره دندان از بدن و فضای پیچ آلوئولار تشکیل شده توسط یک بسته، تشکیل یک محفظه فشرده سازی، فرایند تنفس به پایان رسید. 

       فشرده سازی 
       با چرخش پیچ، کاهش حجم محفظه فشرده سازی، گاز فشرده است، مرحله کمپرس کامل شده است زمانی لبه پیشرو در محفظه فشرده سازی ارتباط با پورت اگزوز. 

       اگزوز 
       فشرده سازی جلوی محفظه و دریچه های اگزوز پس از شروع نوبه خود تا زمانی پس از اتمام محفظه فشرده سازی از طریق پورت اگزوز، تکمیل فرآیند تخلیه. فشرده سازی - - چرخه اگزوز، بنابراین، پیچ 6 cogging می توان 12 بار بالا چرخه انجام می شود از دو چرخ ستاره متقارن در دو طرف پیچ، زمانی که چرخش پیچ، هر یک از دو cogging تکمیل مصرف آن مرتب شده اند.WhatsApp Online Chat !